Eräretkeily ja korona

Kuva on Luiron varren niityiltä heinäkuulta 2019 lähellä puolta yötä. Taustalla näkyy Sokostin selänne.

Tätä kirjoitettaessa on mahdollisesti tulossa liikkumisrajoitteita. Se tarkoittaa Saariselälläkin varmaan kämppien sulkemista ja käyttökieltoa. Myös retkiseurueen kokoonpanoa rajoitus voisi koskea, sillä vain samassa taloudessa asuvat voisivat ulkoilla.

Retkeilyä itsessään tämä kielto ei koske jos  kulkija tai ryhmä on täysin omavarainen myös majoittumisen suhteen.

Toivottavasti nämä suunnitteilla olevat rajoitukset herättävät vaeltajat ajattelemaan syvällisemmin. Nykyään on helposti hankittavissa hyvät varusteet, joiden varassa selviää pahimmistakin säistä. Tietysti ulkosalla yöpyminen talviaikaan ja kaikki siihen liittyvä on vaativampaa, mutta myös antoisampaa. Kulkija ei ole sidottu silloin aikaan eikä paikkaan.

Kun aikoinaan seurasin Metsähallituksen kämppäverkoston rakentamista, niin en ymmärtänyt millaista vahinkoa se pitemmällä tähtäimellä sai aikaan.

Erämaahan alkoi kulkeutua retkeilyn kannalta katsoen epäsosiaalista ainesta, joka sotkee ja raiskaa luontoa sekä polttaa puuta polttamisen ilosta.

Nykyiselle kansallispuistolle olisi parasta jos kämppäverkosto purettaisiin kokonaan. Silloin kulkijat hajaantuisivat alueelle paremmin, kuluttaisivat maastoa vähemmän ja epäkurantti aines jäisi reuna-alueille.