Oppia ikä kaikki

Tein valituksen 18.11.2019 Oikeuskanslerinvirastoon Urho Kekkosen kansallispuiston huoltotöiden toteuttamisesta puistoa koskevan lainsäädännön valossa. Liitin valitukseen pari valokuvaa näytteeksi, mm ylläolevan.

Valitusta ei otettu tutkittavaksi, koska asian ratkaissut virkamies ei valituksesta osannut päätellä jatkuuko tämä tilanne edelleen. Koska lain mukaan oikeuskansleri ei käsittele valitusta jos se koskee yli kaksi vuotta vanhaa asiaa, niin tämä oli ensimmäinen peruste valituksen hylkäämiselle.

Koska kantelusta ei asian ratkaisija osannut päätellä keiden Metsähallituksen virkamiesten menettelyä tarkoitin arvostella, niin ei voitu päätellä keiden olisi pitänyt vastata asiallisiin tiedusteluihin hallintolain edellyttämällä tavalla. Se oli toinen peruste.

Asian ratkaisija vielä totesi lopuksi, että  vuonna 2016 on kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma hyväksytty ympäristöministeriössä  ja sen perusteella laadittu järjestyssääntö ja siinä on käsitelty mm maastoliikennettä.

Minun on vaikea käsittää sitä, että asiaa käsitellyt apulaisoikeuskansleri veti johtopäätöksen, että valitan yli kaksi vuotta vanhasta menettelystä ja että se ei jatkuisi edelleen. Hämmästelen myös sitä päättelyä, että olisin jättänyt osoittamatta kuka on vastuussa asiasta.

Mutta oppia ikä kaikki. Jos joskus joudun vielä lähestymään ko virastoa, tiedän tarkkaan miten menettelen.

Nyt olen lähinnä huvittunut, mutta mikäli valituksessa mainittu liikennöiminen jatkuu tällä alkavalla vuosikymmenellä, niin tartun kynään uudelleen. Puistonjohtaja Seurujärvi kuitenkin aiemmin vakuutti, että muutoksista on päätetty.

Aika näyttää.